ВЕНДИНГ МАШИНИ

ЗА ВСЕКИ СЛУЧАИ

BVM 952
 • Топли напитки
 • Селексионен панел с 26 бутона
 • 500 Чаши
 • 4 Контейнера
 • Захранване 220V
H 1630 mm W 666 mm D 776 mm
BVM 972
 • Топли напитки
 • Селексионен панел с 30 бутона
 • 700 чаши
 • 7 контейнера
 • Захранване: 220V
H 1830 mm W 66 6mm D 776 mm
VISTA M
 • 3° C
 • Капацитет на продуктите 292
 • Захранване: 220V
H 1630 mm W 700 mm D 897 mm
VISTA L
 • 3° C
 • Капацитет на продуктите 380
 • Захранване: 220V
H 1830mm W 700 mm D 897mm
BVM 952 +
VISTA M
BVM 972 +
VISTA L
BVM 581
 • Кенчета и бутилки
 • 8 Колони: 4 двойни + 4 единични
 • Захранване: 220V
H 1830 mm W 955 mm D 845 mm